Universiteit van Amsterdam

Omschrijving

De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met circa 25.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. De UvA heeft een breed academisch opleidingenaanbod. Jaarlijks verschijnen circa 7.500 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma's zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken. De UvA wil een inspirerende, breed georiënteerde, internationale academische omgeving bieden, waarin de talenten van staf en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De UvA kenmerkt zich door een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij stad en samenleving. De UvA is gevestigd in historische en moderne gebouwen in Amsterdam, en is mede daardoor een geïntegreerd onderdeel van de stad.

Naar de website? Website Universiteit van Amsterdam

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Archiefwetenschap 1.5 jaar WO Informatie
Bedrijfscommunicatie 1 jaar WO Informatie
Communicatie- en Informatiewetenschappen 1 jaar WO Informatie
Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 jaar WO Informatie
Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed 2 jaar WO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

21PK
Universiteit van Amsterdam
Spui 21
1012 WX AMSTERDAM
 
© 2024 PostHBO.nl - Educational Media